Vnitřní provozní řád letního tábora

1. Elektronika: Používání jakékoliv elektroniky je povoleno pouze pod dozorem vedoucího tábora. Za hodnotné věci ponechané dětmi v táboře organizace nenese žádnou zodpovědnost za jejich krádež nebo poškození.

2. Parkoviště: Parkování je povoleno na vyhrazených prostorách za jídelnou. Vjezd na travnaté plochy a mezi chaty je zakázán.

3. Ubytování: Ubytování je zajištěno v chatkách nebo zděné ubikaci. Klíče se vyzvedávají a vracejí na recepci. Za ztrátu klíče se účtuje poplatek 100 Kč.

4. Lůžka: Každé lůžko obsahuje matraci, krycí prostěradlo, peřinu a polštář. Hosté mají povinnost povléci lůžko do čistých lůžkovin, které si vyzvednou na recepci.

5. Jídelna: Jídlo se podává v předem dohodnutých termínech. Prosíme o dodržování ustanovených časů. Vstup do kuchyně je povolen pouze osobám s platným zdravotním průkazem.

6. Sportoviště: Sportovní pomůcky jsou k dispozici ve sportovním skladu, klíč je k dispozici na recepci. Za poškození nebo ztrátu sportovního náčiní je účastník zodpovědný.

7. Ohniště: Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených. Sekyra je k dispozici na recepci a její použití je povoleno osobám starším 18 let.

8. Zákaz vstupu rodičů do areálu tábora. Opakované porušení vnitřních pravidel může vést k vyloučení účastníka bez náhrady.

9. V případě zjištění šikany bude situace řešena s policií ČR a místním úřadem sociálního zabezpečení.

10. Pokud účastník poruší pravidla týkající se pořizování a používání záběrů bez schválení vedením tábora, pořadatel je oprávněn požadovat po zákonném zástupci úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč.

 

Tento vnitřní provozní řád je závazný pro všechny účastníky tábora a je nutné jej dodržovat s ohledem na zdraví a bezpečnost všech zúčastněných.